HEMŞIRELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TR Z 2
HEM101 Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Etik TR Z 5
ING101 İngilizce-I TR Z 3
KRP101 Kariyer Planlama TR Z 2
SBF101 Anatomi TR Z 3
SBF113 Fizyoloji TR Z 3
SBF119 Tıbbi Terminoloji TR Z 2
SBF121 Mikrobiyoloji TR Z 4
SBF123 Histoloji TR Z 3
TDL101 Türk Dili-I TR Z 2
S 4
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II TR Z 2
BIL101 Bilişim Okur Yazarlığı (ECDL /ICDL) TR Z 2
HEM 124 Biyokimya TR Z 3
HEM 126 Hemşirelik Esasları-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM 127 Sağlığın Değerlendirilmesi TR Z 4
HEM 213 Patoloji TR Z 3
ING102 İngilizce-II TR Z 3
TDL 121 Türk Dili-II TR Z 2
S 1
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM203 Hemşirelikte Farmakoloji TR Z 3
HEM205 İngilizce-III TR-EN Z 3
SBF107 Araştırma Yöntem ve Teknikleri TR Z 3
SBF117 İlk ve Acil Yardım TR Z 3
S 4
S 4
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM 214 Hemşirelikte İletişim Becerileri TR Z 2
HEM 223 Beslenme İlkeleri TR Z 2
HEM 224 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM 225 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar TR Z 2
HEM 226 Biyoistatistik TR Z 3
ING 221 İngilizce-IV TR-EN Z 3
S 4
S 4
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM305 Mesleki İngilizce-I EN Z 2
S 4
S 3
S 1
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM 324 Halk Sağlığı Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM 325 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM 326 Geriatri Hemşireliği TR Z 4
HEM 327 Mesleki İngilizce-II TR Z 2
S 4
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM401 Hemşirelikte Mesleki Eğitim-I (İME) TR Z 15
HEM403 Hemşirelikte Yönetim - Uygulamalı Ders TR Z 9
S 4
S 2
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM 424 Hemşirelikte Mesleki Eğitim-II (İME) TR Z 15
HEM 425 Hemşirelikte Eğitim ve Öğretim-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 9
S 4
S 2
Z:Zorunlu
S:Seçmeli