HEMŞIRELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TR Z 2
HEM101 Hemşirelik Tarihi, Deontolojisi ve Etik TR Z 5
ING101 İngilizce-I TR Z 3
KRP101 Kariyer Planlama TR Z 2
SBF101 Anatomi TR Z 3
SBF113 Fizyoloji TR Z 3
SBF119 Tıbbi Terminoloji TR Z 2
SBF121 Mikrobiyoloji TR Z 4
SBF123 Histoloji TR Z 3
TDL101 Türk Dili-I TR Z 2
S 1
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II TR Z 2
BIL101 Bilişim Okur Yazarlığı (ECDL /ICDL) TR Z 2
HEM102 Hemşirelik Esasları-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM104 Sağlığın Değerlendirilmesi TR Z 4
ING102 İngilizce-II TR Z 3
SBF106 Biyokimya TR Z 3
SBF116 Patoloji TR Z 3
TDL102 Türk Dili-II TR Z 2
S 1
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM203 Hemşirelikte Farmakoloji TR Z 3
HEM205 İngilizce-III TR-EN Z 3
SBF107 Araştırma Yöntem ve Teknikleri TR Z 3
SBF117 İlk ve Acil Yardım TR Z 3
S 4
S 4
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM204 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar TR Z 2
HEM206 Hemşirelikte İletişim Becerileri TR Z 2
HEM208 Biyoistatistik TR Z 3
HEM210 İngilizce-IV TR-EN Z 3
SBF102 Beslenme İlkeleri TR Z 2
S 4
S 4
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM305 Mesleki İngilizce-I EN Z 2
S 4
S 2
S 2
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM302 Halk Sağlığı Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM304 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 10
HEM306 Geriatri Hemşireliği TR Z 4
HEM308 Mesleki İngilizce-II TR Z 2
S 4
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM401 Hemşirelikte Mesleki Eğitim-I (İME) TR Z 15
HEM403 Hemşirelikte Yönetim - Uygulamalı Ders TR Z 9
S 4
S 2
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
HEM402 Hemşirelikte Mesleki Eğitim-II (İME) TR Z 15
HEM404 Hemşirelikte Eğitim ve Öğretim-Uygulamalı Ders (Kd-UD) TR Z 9
S 4
S 2
Z:Zorunlu
S:Seçmeli