HEMŞIRELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu, kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip, alanında uzman, çağdaş ve nitelikli hemşireler yetiştirmek.