HEMŞIRELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya dengi bir eğitimi derecesinden diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndan
(YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerine göre bölüme kabul edilirler.