GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tüm derslerini başarmış olsa da mezuniyete hak
kazanması için GNO’su 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.