SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI İLIŞKILER (İNGILIZCE) (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ

31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı, insanı insan yapan unsurların neler olduğunu bilimsel bir bakış açısıyla incelemeyi konu alır. Sosyal ve Davranış Bilimleri insanın hem bireysel hem de grup olarak sergilediği davranış, tutum ve karar sürecini gözlemlemekte ve ölçmektedir. Sosyal bir varlık olarak insanın birey halinden, grup haline geliş biçimlerini tarihsel, psikolojik öznel koşullarını ele alan ve inceleyen bu alan, genel olarak Sosyal Bilimler adı verilen literatürün ve eğitim alanının tamamını kapsamaktadır. Siyasal, sosyolojik, ekonomik, psikolojik, demografik, iletişim ve hukuk nosyonları ve donanımlarına bu alan kuşkusuz ihtiyaç duymaktadır. Davranış bilimleri, konuları ile insan davranışlarını açıklayan veya insan davranışları ile uğraşan bütün bilim dallarını kapsamaktadır. Hedefi ise, insanın düşünce ve irade süreçlerinin araştırılması ile bu süreçler üzerine kurulan eylemlerin açıklanmasıdır. Davranış bilimlerinin konusu “olması gereken” yerine “olanın” sistematik bir araştırması olduğundan, davranış bilimleri norm koyucu (normatif) değil açıklayıcı (deskriptif) dır. Davranış bilimleri, esas olarak üç disiplin etrafında açıklanabilir. Bunlar, antropoloji, psikoloji ve sosyolojidir. Bununla birlikte bu geniş alanın kapsamında, ekonomi, siyasal bilimler, psikoloji, hukuk, tarih gibi başka geleneksel akademik disiplinler ve yöntem, pazarlama, tüketici davranışları, iş idaresi, grup dinamiği, iş ve meslek ahlakı gibi konuların yanı sıra birçok uygulamalı alan da bulunmaktadır. Bu disiplinler sosyal bilimler adı altında toplanmıştır. Davranış bilimleriyle sosyal bilimler arasında kesin bir ayrım yapılmasının güçlüğü şu ifade de açıkça ortaya çıkmaktadır; “Davranış bilimi, antropoloji, psikiyatri, sosyoloji gibi geleneksel alanlardan veya öteki yan davranış disiplinlerinden hem daha eksik hem de daha fazladır”. Davranış bilimleri, bir başka yaklaşımda da altı ana grup içinde incelenmiştir. Bu bilim grupları; “Antropoloji, siyasal bilimler, iktisat, sosyoloji, psikiyatri ve psikoloji” dir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
1 2
2
3
5
6
7
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
4
5
6
7
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
6
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
4
5
6
7
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5
6
7
8
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4
5
6
7

34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı, özel sektör ve kamu sektörüne yönelik, işletme ve yönetim fonksiyonlarının tamamına ilişkin istihdam alanlarına ilişkin mesleğe (sektöre) yönelik alanları kapsamaktadır. Temel alandaki ön lisans programlarında doğrudan sektöre (mesleğe) yönelik işgücü hazırlamak söz konusu iken, lisans programları mezunları da sektöre ilişkin insan kaynağı ve yönetici adayları olarak hazırlanabileceği gibi, işletme ve yönetim bilimlerinin bütün uzmanlık alanlarında, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, denetim, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora dereceleri alabilir. Bu temel alanda ISCED kodlarına göre yer alan programların Türkiye yükseköğretim kurumlarında mevcut programlarıyla önemli oranda uyumundan söz edilebilir. En aykırı farklılık gibi görünen hususun, Halkla İlişkiler programının Türkiye’deki uygulamada İletişim Bilimleri temel alanı altında yer alıyor olmasıdır. İşletme ve Yönetim Bilimleri temel alanındaki programların hemen tamamında mesleğe ve yükseköğretime ilişkin çalışma fırsatı bulunduğu düşünülmekte olup, bu nedenle hem yükseköğretime hem de mesleğe ilişkin yeterlilikler belirlenmeye çalışılmıştır.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4