SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI İLIŞKILER (İNGILIZCE) (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 60 AKTS’lik 8 dersi ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir.