SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI İLIŞKILER (İNGILIZCE) (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Siyasi gelişmeleri ve uluslararası ilişkileri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki teoriler ışığında incelemek
2) Uluslararası çatışmalar ve çatışma çözümü alanlarında teorik bilgi edinmek
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
3) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki teorik bilgileri, güncel küresel ve bölgesel siyasi olgulara uygulayabilmek
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)