SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI İLIŞKILER (İNGILIZCE) (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) tezli yüksek lisans programı, toplumsal ve siyasal ilişkileri küresel ve bölgesel düzeyde inceleyen, ulus devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini ve çatışmalarını analiz eden, teorik ve metodolojik açıdan yetkinleşmiş bilim insanı ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.