SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI İLIŞKILER (İNGILIZCE) (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 60 AKTS’lik 8 dersi ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için öğrencinin 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl, maksimum süre 6 yarıyıldır.