ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı; sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alarak normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerini değerlendiren ve takip eden, çok yönlü gelişimsel destek programı hazırlayan ve uygulayan, aileleri çocuklarının gelişimi ve eğitimi konusunda güçlendiren, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan uzman bireyler yetiştirmektir. Ayrıca çocukla ilgili araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilen, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilen, etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.