ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için; programda yer alan toplam 60 AKTS-24 Kredi en az 8 dersi, kredisiz seminer dersini başarı ile tamamlanması ve 120 AKTS’lik tez çalışmasının başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan mezuniyet koşullarının sağlanması gerekmektedir.
Tezli yüksek lisans öğrencilerini; tez aşamasına geçebilmeleri ve mezun olabilmeleri için Genel Akademik Ortalamalarını (GNO) en az 2,50 olması gerekmektedir.
Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi yükünü tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü tamamlamak ve sonrasında en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.
Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Programı tamamlamak için maksimum süre 6 yarıyıldır.