ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Çocuk Gelişimi veya ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak, ALES EA puan türünden en az 55 puan almak.
İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat eden adaylar; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %20’ si ve yazılı bilim sınavı veya sözlü mülakatın %30’ unun toplamından oluşacak genel puan üzerinden sıralanarak kontenjan dahilinde kabul edilir.