ÇOCUK GELIŞIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler (Madde 13-4) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.