SOSYAL HIZMET
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA 111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TR Z 2
IKU 111 Kariyer Planlama TR Z 2
ING 111 İngilizce-I TR Z 3
SHB 111 İktisada Giriş TR Z 5
SHB 112 Temel Hukuk TR Z 5
SHB 113 Sosyoloji TR Z 5
SHB 114 Sosyal Hizmete Giriş TR Z 5
TDL 111 Türk Dili-I TR Z 2
S 1
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ATA 121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II TR Z 2
BİL 111 Bilişim Okur Yazarlığı (ECDL /ICDL) TR Z 2
ING 121 İngilizce-II TR Z 3
SHB 121 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı TR Z 5
SHB 122 Psikolojiye Giriş TR Z 4
SHB 123 Sosyal Hizmet Kurumlarında İnceleme TR Z 5
SHB 124 Sosyal Antropoloji TR Z 3
SHB 125 Felsefeye Giriş TR Z 3
TDL 121 Türk Dili-II TR Z 2
S 1
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 211 İstatistik TR Z 5
SHB 212 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet TR Z 5
SHB 213 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I TR Z 5
SHB 214 Sosyal Sorunlar TR Z 5
SHB 215 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet TR Z 4
SHB 216 Sosyal Politika TR Z 4
S 2
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 221 İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre-II TR Z 5
SHB 222 Mülteciler ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet TR Z 4
SHB 223 Sosyal Hizmet Mevzuatı TR Z 5
SHB 224 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet TR Z 5
SHB 225 Çocuk ve Sosyal Hizmet TR Z 5
S 3
S 3
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 311 Ailelerle Sosyal Hizmet TR Z 5
SHB 312 Sosyal Hizmette Rapor Yazma ve Teknikleri TR Z 5
SHB 313 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulamalı Ders I TR Z 5
S 3
S 3
S 3
S 2
S 2
S 2
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 321 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları TR Z 5
SHB 322 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri TR Z 5
SHB 323 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulamalı Ders II TR Z 5
S 3
S 3
S 3
S 3
S 3
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 411 Sosyal Hizmet Araştırma Uygulaması TR Z 5
SHB 412 Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri TR Z 5
SHB 413 Sosyal Hizmette Etik TR Z 5
S 3
S 3
S 3
S 2
S 2
S 2
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
SHB 421 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulamalı Ders III TR Z 25
S 3
S 2
Z:Zorunlu
S:Seçmeli