ORTODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dersler, başarı değerlendirmesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yer alan koşullara bağlıdır