ORTODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) 1. Düzeltici ortodontik tedavinin güncel kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olma. 2. Diğer dallarla beraber takip edilen hasta örneklerini gözlemleyerek interdisipliner yaklaşımı anlama. 3. Ortodontik tedavinin iatrojenik etkilerini bilme. 4. Ortodontik tedavi sonrası retansiyonun gerekliliğini kavrama ve retansiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma. 5. Ortodontide güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama.6. Ortdontik problemi olan hastaların hareketli veya sabit aygıtlarla tedavisini gerçekleştirmek.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
2) 1. Sabit ortodontik tedavi uygulama 2. Hastayı güncel ortodontik tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme 3. Dudak damak yarıkları ve obstrüktif uyku apnesi teşhisini koyabilme, tedavi seçenekleri hakkında hastayı bilgilendirip tedavi etme 4. Karma dişlenme döneminde koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi planlama ve yürütme. 5. Hareketli bir apareyin tutucu ve aktif elemanlarını uygun şekilde bükme ve teknisyenin yaptığı işlerin kalitesini tanıma. 6. Basit hareketli aygıtları tasarlama ve yapma.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
3) 1. Her hastanın ihtiyacına gore tedavi seçeneklerini seçme ve önceliğini saptama. Olası ortodontik tedavi şekilleri hakkında hastayı bilgilendirme ve tedaviyi başarılı birşekilde uygulama ve tamamlama. 2. Ortodontik aygıtların özelliklerini, endikasyonlarını ve etki şekillerini bilme. 3. Disiplinlerarası yaklaşım, şeffaf plaklar, dijital ortodonti, erişkin veya adolesan tedavisi gibi güncel tedavi tekniklerini bilmek ve uygulamak, 4. Ortodontik tedavinin komplikasyonlarını bilme. 5. Karma dişlenme döneminde ortodontik değerlendirme yapma ve önleyici ve durdurucu tedavi yürütme.