ORTODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Dişsel ve iskeletsel anomalilerde tanı koyabilmek, etyoloji saptayabilmek ve sınıflayabilmek. Ortodontik tedavi yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi edinebilmek. Tanı ve tedavi öngörüsü için gerekli sefalometrik analizleri ve yumuşak doku analizlerini kendi başına yapabilmek ve yorumlayabilmek Tanısını koyduğu vakalara uygun tedavi planlamaları yapabilmek. Ortodontik vakaları çağdaş hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemleriyle tedavi edebilecek bilgi birikimine ve klinik deneyime sahip olabilmek. Şiddetli iskeletsel deformiteye sahip hastaların ortognatik cerrahi planlamalarını ve ameliyat hazırlıklarını yapabilmek, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahlarla koordinasyon içinde çalışabilmek. Dudak-damak yarıklı hastaların tedavisini koordine eden interdisipliner çalışma gruplarında görev alabilmek, bu hastaların bebeklikten erişkinliğe kadar olan tüm ortodontik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma sahip olabilmek. Dişhekimliğinin diğer branşlarıyla yürütülen interdisipliner tedavilerde de gerekli etkileşimlerde bulunabilmek ve kendine düşen görevi yerine getirebilmek . Temporomandibuler eklem patolojilerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yönelik tedaviler konusunda bilgi ve deneyim kazanabilmek. Literatür tarayarak gerekli kaynaklara ulaşabilmek, kazandığı teknik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak laboratuar veya klinik deneyler planlayabilmek, danışmanının gözetimi altında tez ya da bir projede görev alabilmek.