ORTODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

1.T.C. Diş Hekimliği Fakültesi'nin olması ve İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin gerçekleştirilmesi.
2.Doktora aday öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında ÖSYM tarafından yapılan öğrenciler tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından bir bu puandan bir puan sınavından.
3.Adayların; ALES'in puana sahip olmasıyla, en 55 puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği alınan bir sınavdan birinden eşdeğer bir puana sahip olmanız gerekir.
4.Başvurusu kabul edilen aday aday sınavına alınır. Öğrenci kabulünde puan, yabancı dil değerlendirmesi, tamamlanma ve lisans değerlendirmesi yapılmaz. Değerlendirme açısından ALES puanı %50'den itibaren dikkate alınmaz.
5.Ortodonti Doktora Programına müracaat eden adaylar; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %20’ si ve yazılı bilim sınavı veya sözlü mülakatın %20’ si ve yabancı dil sınavının %10 ‘unun toplamından oluşacak genel puan üzerinden sıralanarak kontenjan dahilinde kabul edilir. Yabancı uyruklu adayların başvuruları, kabul kriterlerini sağladıkları takdirde kendi aralarında değerlendirilir ve genel kontenjana dahil edilir.