İŞLETME
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAMIN AMACI

İşletme Lisans Programı, modern iş dünyasının zorluklarıyla başa çıkabilecek bilgili, becerikli ve etik profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program, öğrencilere temel işletme kavramları, ilkeleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayarak, dinamik ve küreselleşen pazarda bilinçli kararlar alabilen ve etkin bir şekilde organizasyonları yönetebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kapsamlı İşletme Bilgisi: Yönetim, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyonlar gibi temel işletme disiplinlerinde sağlam bir temel sağlamak.

Analitik ve Eleştirel Düşünme Becerileri: Öğrencilerin karmaşık iş problemlerini analiz etme, eleştirel düşünme ve yenilikçi çözümler geliştirme yeteneklerini geliştirmek.

Pratik Uygulama: Teorik bilgiyi vaka çalışmaları, stajlar ve gerçek dünya projeleri ile pratik uygulamalarla birleştirmek.

Etik ve Sorumlu Liderlik: Sürdürülebilir ve toplumsal açıdan sorumlu iş kararları almak için gerekli olan etik sorumluluk ve liderlik becerilerini aşılamak.

Küresel Perspektif: Uluslararası pazarlar, kültürel çeşitlilik ve küresel ekonomik eğilimler hakkında anlayış geliştirerek öğrencileri küresel iş ortamına hazırlamak.

İletişim ve Kişilerarası Beceriler: İş dünyasında etkili işbirliği ve liderlik için gerekli olan iletişim, takım çalışması ve kişilerarası becerileri geliştirmek.

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Öğrencilere kendi iş girişimlerini başlatma ve yönetme becerilerini kazandırarak girişimci düşünce ve yenilikçiliği teşvik etmek.

Bu hedeflere ulaşarak, İşletme Lisans Programı, sadece işletme teorisi ve pratiğinde yetkin değil, aynı zamanda iş dünyasına ve topluma olumlu katkıda bulunabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.