İŞLETME
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Sinan Kambur
Bölüm Başkanı
E-posta: sinan@ugurbilgi.net
Telefon: