BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Yükseköğretim kurumumuzun temel amacı, günümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve donanımlı sağlık personelleri yetiştirmektir. Beslenme ve
diyetetik alanında ise bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve
özel konularda uzmanlaşmış diyetisyenler yetiştirmektir.