BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda
alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Kent Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul
müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.