BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
2,00 olması gerekmektedir.