EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kurumdan alıp başarılı oldukları derslerden
muaf olmak için başvuruda bulunurlar. Muafiyet istekleri, üniversitenin ilgili mevzuatı temel alınarak, ilgili dersi veren öğretim elemanının da
görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.