EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmuş olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olan öğrenciler
Ebelik programına kayıt yaptırabilme hakkına sahip olurlar. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerine göre kabul edilirler.