ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADL101 Medeni Hukuk-I TR Z 5
ADL103 Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü TR Z 4
ADL105 Anayasa Hukuku TR Z 5
ADL107 Klavye Teknikleri-I TR Z 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TR Z 2
BIL101 Bilişim Okur Yazarlığı (ECDL /ICDL) TR Z 2
ING101 İngilizce-I TR Z 3
MYO101 İletişim Becerileri TR Z 3
TDL101 Türk Dili-I TR Z 2
S 1
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADL102 Medeni Hukuk-II TR Z 5
ADL104 Tebligat Hukuku TR Z 3
ADL106 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) TR Z 4
ADL108 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) TR Z 5
ADL110 Klavye Teknikleri-II TR Z 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II TR Z 2
ING102 İngilizce-II TR Z 3
KRG102 Kariyer Gelişimi TR Z 2
TDL102 Türk Dili-II TR Z 2
S 1
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADL201 Ticaret Hukuku-I TR Z 4
ADL203 Medeni Usul Hukuku TR Z 4
ADL205 Ceza Usul Hukuku TR Z 5
ADL207 İş Hukuku TR Z 4
ADL209 Vergi Hukuku TR Z 4
S 3
S 3
S 3
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Dersin Tipi AKTS
ADL202 Ticaret Hukuku II TR Z 4
ADL204 Araştırma Teknikleri TR Z 4
ADL206 Avukatlık ve Noterlik Hukuku TR Z 2
ADL208 İcra ve İflas Hukuku TR Z 4
ADL210 İdare Hukukuna Giriş TR Z 4
ADL212 Hukuki Gerekçelendirme ve Yazışma TR Z 3
S 3
S 3
S 3
Z:Zorunlu
S:Seçmeli