ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ

38 - Hukuk

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
38 - Hukuk
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2