ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Adalet Meslek Yüksekokulu’nun amacı gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarında hukuki işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
nitelikli insan gücünü karşılayacak çağdaş bireyler yetiştirmektir. Adalet programı öğrencilere temel hukuk bilgisi kadar öğrenme ve uygulama
becerisini de kazandırmakta, aynı zamanda bilimsel çalışmalar da gerçekleştirebilecekleri yetkinliği edinmelerini sağlamaktadır