ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Adalet alanında Önlisans Derecesi verilir.