SAĞLIK YÖNETIMI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90–100 4,00
İyi-Pekiyi BA 80–89 3,50
İyi BB 70–79 3,00
Orta–İyi CB 60–69 2,50
Orta CC 50–59 2,00
Başarısız FF 00–49 0,00
Final Sınavına Girmedi = FG
Bütünleme Sınavına Girmedi = BG
Devamsızlık Sebebiyle Başarısız = DZ