SAĞLIK YÖNETIMI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Dr.Öğr.Üyesi İlknur SAYAN
Program Koordinatörü
E-posta: ilknur.sayan@kent.edu.tr
Telefon: