BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ

48 - Bilgisayar

Bilgisayar alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 48 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar; değişik amaçlara yönelik olarak donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanıp, oluşturulmasına ve geliştirilmesine ilave olarak, çok çeşitli enformatik bilginin yapılandırıldığı, işlendiği ve yönetildiği bir meslek alanıdır.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
48 - Bilgisayar
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
48 - Bilgisayar
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2