BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.