BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Programcılığı bölümümüz; temel programlama ve algoritma geliştirme teknikleri, güncel programlama dilleri, proje yönetimi metodolojileri, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve donanım konularında yetkin ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teknik uygulama ve teorik içeriğin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri dersler de sunulmaktadır. Mezunlarımız, bilgisayar donanımı veya yazılım üreten kurumlarda, bilgi işlem merkezlerinde veya yönetim bilişim sistemleri alanlarında görev alabilmektedir. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu meslekteki bireylerin istihdamı gün be gün kolaylaşmaktadır.