GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ

81 - Kişisel Hizmetler

Kişisel hizmetler alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 8 kodlu genel alanlar kapsamındaki hizmetler grubunda, 81 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Kişisel hizmetler, bireyler veya bireylerin sahip olduğu nesneler için fayda sağlayan eylemleri, süreçleri, etkileşimleri ve faaliyetleri konu edinen disiplinleri ifade etmektedir. Günümüzde genel olarak hizmetler sektörü, özel olarak da kişisel hizmetler sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve her geçen gün büyümektedir. Kişisel hizmetlerden yararlanan tüketicilerin aldıkları hizmetlerden memnun kalmaları ve sektörün büyümesi için kişisel hizmet veren bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin çerçevesinin çizilmesi ve belirli standartlarda hizmet sunulması oldukça önemlidir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
81 - Kişisel Hizmetler
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
4
5
6
7
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
6
7
8
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
6
7
8