SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Uğur TEKİN
Program Koordinatörü
E-posta: ugur.tekin@kent.edu.tr
Telefon: