İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Dr.Öğr.Üyesi Heysem Suat BATU
Program Koordinatörü
E-posta: heysemsuat.batu@kent.edu.tr
Telefon: