İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

İş sağlığı ve Güvenliği, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaç edinerek hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir olgudur. Program bu kapsamda öğrencilere teorik ve pratik bilgileri kazandırmayı ve yaşamlarında kullanabilmelerini amaçlamaktadır.