İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

1-İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ-EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi.
2-Lisans mezuniyet belgesi (diploma)
3-Lisans not durum belgesi (transkript)
4-Kimlik Fotokopisi
5-Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)
6-2 Adet Fotoğraf