ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Öğr.Gör. Bilge YILDIZ DEMİRTÜRK
Bölüm Başkanı
E-posta: bilge.demirturk@kent.edu.tr
Telefon: