PEDODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Kraniofasiyal yapıların büyüme ve gelişimini, anormal ve patolojik yapıları derinlemesine öğrenir.
2) Koruyucu Diş Hekimliği, Restoratif, Endodontik-Pedodontik uygulamalar, Pedodontik Cerrahi, Koruyucu ve Önleyici Ortodonti, Çocuk Psikolojisi ve Davranış Yönetim Tekniklerine ilişkin temel ve güncel bilgilere sahiptir.
3) Klinik aşamada çocuk diş hekimiliği kapsamındaki edindiği tüm bilgileri bütünleştirir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
4) Çocuk hastalarda bütüncül bir yaklaşımla dental tedavileri gerçekleştirir.
5) Çocuk hastalarda dental tedavilerde tek başına sorumluluk alır.
6) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir, alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
7) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
8) Bebekler, çocuklar, adolesanlar ve özel bakım gereksinimi gösteren hastalarda ağız diş sağlığının sağlanmasına ilişkin tüm diş hekimliği uygulamalarını tek başına ve ekibin bir parçası olarak gerçekleştirir.
9) Çocuk Hastada sistemik hastalıklar, sendromlar, konjenital ve gelişimsel anomaliler ile ilişkili oral bulguları teşhis eder, tedavi eder ve ilgili ekibin içerisinde yer alır.
10) Ulusal ve uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü sunum hazırlar ve sunar.
11) Bilimsel etik prensiplerine uygun olarak araştırma projesini yürütür, tamamlar ve yayına hazırlar.
12) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak çocuk, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
13) Çocuk hastalarda temel ve ileri davranış yönetim tekniklerini bilir ve uygular.
14) Mesleğin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumlulukları bilir.