PEDODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

KAYIT KABUL KOŞULLARI

1.Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği başvuru koşullarını sağlamak.
2.Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
3.Adayların; ALES’ den, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, en az 55 puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
4.Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı bilimsel değerlendirme sınavına alınır. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı %50’ den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.
5.Pedodonti Doktora Programına müracaat eden adaylar; ALES puanının %50' si, lisans mezuniyet notunun %20' si, bilim sınavı veya sözlü sınavın %20' si ve dil sınavının %10'unun toplamı sonunda genel puan üzerinden sıralanarak kontenjan dahilinde kabul edilir. Bu toplam en az 65 puan olmalıdır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.