PEDODONTI (DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Pedodonti Yeterliliği, Pedodonti programından mezun olduktan sonra elde edilir.
1.Programın müfredatında belirtilen, toplam 240 AKTS Kredilik (120 AKTS tez çalışması dahil) derslerin tümünü başarılı olarak tamamlamak,
2.Genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 Üzerinden en az 3.00 olması.

Ayrıntılı bilgi için: "İKÜ'nün Lisansüstü Eğitim Kuralları ve Yönetmelikleri" bölümüne bakınız.