KLINIK PSIKOLOJI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Klinik Psikoloji alanına dair temel kuramsal bilgilere sahip olmak.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3) Klinik psikoloji alanında en güncel bilgilere nasıl ulaşacağını bilir, literatürü tarayabilir.
4) Klinik psikoloji alanında yürüttüğü çalışmalarda etik prensipleri benimsemek.
5) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
6) Klinik psikoloji ile ilgili edindiği bilgileri analiz edebilir, yorumlayabilir.
7) Klinik psikoloji alanında edindiği bilgiler ile farklı disiplinlerin bağlantısını kurabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
8) Klinik psikoloji alanında karşılaştığı herhangi bir soruna bireysel olarak veya ekip içinde çözüm önerileri getirebilmek.
9) Klinik psikoloji alanında bir çalışma yürütebilir ve çalışma esnasında ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
10) Klinik psikoloji alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını takip eder.
11) Klinik psikoloji alanında ortaya çıkan yeni terapi yöntemlerini takip eder, edindiği bilgileri sorgular.
12) Klinik psikoloji alanındaki uluslararası yayınları takip eder.
13) Klinik psikoloji alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
14) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
15) Klinik psikoloji alanındaki uygulamalarda etik prensiplere uygun hareket eder.
16) Klinik psikoloji alanında süpervizyon sürecini tamamlamak ve uygulamadaki etik sorumlulukların farkında olmak.