KLINIK PSIKOLOJI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Klinik psikoloji yüksek lisans programı teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Klinik Psikoloji yüksek lisans programının temel amacı öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Bu programdan mezun olacaklar öğrencilerimiz meslek etiği, psikoterapi ve klinik görüşme teknikleri, test uygulamaları ve yorumlamaları, yöntem bilim açısından sağlam nitelikli uzmanlar olarak yetiştirilmektedir.