HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMIN AMACI

Program ülkemizde halk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla farklı sağlık ve eğitim kurumlarında çalışabilecek nitelikli uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, halk sağlığı akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora programı öncesi hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır. Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.