HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için GNO’sunun en az 2,50 olması gerekir. Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.