İÇ MIMARLIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ICM 102
Ders İsmi: Stüdyo-II: Başlangıçlar
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 8 7 10
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: ICM 101 - Stüdyo-I: Karşılaşmalar
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğretim Görevlisi Bilge Bal (Stüdyo Koordinatörü), Öğretim Görevlisi Ceren Balkır Övünç,Doktor Öğretim Üyesi Devrim Çimen, Araştırma Görevlisi Orhan Cem Doğan, Araştırma Görevlisi Eda Hafızoğlu

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Başlangıçlar, “Tasarım nedir?” sorusunu yaparak tartışan bir tasarım stüdyosudur. İnsanın eşsiz ve insan olmayandan daha öncelikli olduğunu öne süren insan-merkezci bakış açısını ve tahakküm ilişkilerini reddeder. Tüm canlı ve cansız varlıkların birbirine bağlı ve birbiri ile ilişkili olduğunu kabul eder. “Türler yoldaştır”. Doğa, insan olan ve insan olmayanlar arasında kurulan bir ortak-inşadır. Bir ortak-yerdir.

Başlangıçlar yeniden keşifler demek. Stüdyonun iştirakçileri ise yeni “kaşifler”. Merak etmek, keşfe çıkmak, şaşırmak, heyecan duymak, yürümek ve duraksamak, yakından bakmak, temas etmek, içsel yabanıl bir gezintiye çıkmak, verili bilgiyle hareket etmeyi unutmak, kendine, yere ve malzemelere dair sorular sormak, tanıklık etmek, hayal kurmak, yavaşlamak, yerde vakit geçirmek ve tüm bunlarla düşünmek ve yapmak ister. Otobiyografik bir eylem(lilik) halini hesaba katar. Anlar, koşullar ve ilişkilerle var olur.

‘Yeri analiz etme’ dediğimiz şeye kuşkuyla yaklaşır. Stüdyo, yer’in, bir’in ve biz’in düşünceyi tetiklemek üzere yer[in]de ve yer ile birlikte potansiyelini keşfetmenin, spekülatif, dokunsal ve aktif yollarını araştırır. Yer ile yaratıcı biraradalıklar üretmek üzere türlü sorular sorar, analog yöntemler, ortamlar, düzenekler inşa eder.

Başlangıçlar stüdyosu üç modülden oluşur:

1/ Bedenime +Ek
2/ Orman Maketi, Polonezköy
3/ Varoluşsal Sadeleşme, Rumeli Feneri


Her modül, stüdyo çalışmalarına paralel davetli konuşmacılar ve atölyeler ile birlikte sürer. Özellikle bir disiplinin sınırları içerisinde hareket etmemek arzu edilir. Bu nedenle her üç modülde de davetliler, her başlığı kendi bakış açısından ele alabilecek, deneyimlerini paylaşacak, açığa çıkarabilecek farklı disiplinlere mensup kişiler ve pratiklerden olarak öngörülür. Bir terzi, bir heykeltıraş, bir dansçı, bir yogi, bir jeolog, bir bitki ressamı, bir peyzaj mimarı, bir mimar, bir dağcı… "... anladım ki dışarı çıkmak aslında içeri girmekmiş."
Dersin Hedefi: • Tasarımda işlevsellikten öte mekanın barındırdığı şiirsel boyutu kavramak ve bulunduğu yer ile ilişkisi bağlamında hassasiyet geliştirmek
• “Tasarım nedir?” sorusunu etik olarak ele alabilmek ve insan-merkezci bakıştan kurtarmak
• Tasarımın bir birlikte inşa olduğunu kavramak
• Seçilmiş yer ve konu arasında atmosferik bir ilişki ortaya koyabilmek
• Malzemelerin etkileri, bağlam, program ve türlerin yoldaşlığını gözeterek tasarım yapmak
• Doğayı tüketmek üzere sunulmuş bir rezerv olarak görmeden tasarım yapmak
• Tasarım ve üretim teknolojilerini kullanarak strüktürel bileşenleri ve detayları tasarlayabilmek ve 1:1 ölçekte bir strüktürel sistem inşa edebilmek
• Malzeme bilgisi üzerinden kurulan taşıyıcı sistemlerin özelliklerini anlamak
• Mekansal olguları ve deneyimleri, eskiz, teknik çizimler, fiziksel maketler üzerinden temsil etme becerisi kazandırmak
• Farklı ölçeklerin içeriğine dair bilgi edinmek ve bu bilgileri tasarımın farklı ölçeklerdeki temsillerine aktarmak
• Tasarımın plan ve kesit düzenlemelerini yer ve konuyla anlamsal bir bütünlük sağlayacak şekilde ele almak
• Mimari mekanın şekilllendiği, etkilendiği ve etkilediği bağlamın analizini yapma becerisi edinmek
• Mimari mekanın şekillendiği geniş çevreyi tanımak, araştırmak ve belgemek için çeşitli temsil yöntemlerini ve ortamlarını kullanmak ve teknik bilgileri edinmek
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler tasarımın insan ve insan dışı varlıkları, eylemleri, durumları, ilişkileri de içeren ortak yaratıcı bir eylem olduğunun bilincinde olarak tasarım yaparlar.
  2) "Tasarım nedir?" sorusuna etik bir cevapları olur.
  3) Tasarımın çok disiplinli, çok boyutlu bir eylem olduğunu kavrar.
  4) Bağlamı, yapı programını, malzemeyi ve yapı sistemlerini birer kısıtlama olarak değil yaratıcı tasarımın bileşenleri olarak ele alır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Mekansal olguları ve deneyimleri, eskiz, teknik çizimler, fiziksel maketler üzerinden temsil edebilir.
  2) Malzeme bilgisi ve taşıyıcı sistemlerin özelliklerini bilir ve uygulayabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Tasarım ve üretim teknolojilerini kullanarak strüktürel bileşenleri ve detayları tasarlayabilir ve 1:1 ölçekte bir strüktürel sistem inşa edebilir.
  2) Tasarımını disipline özgü ve yaratıcı temsil ve iletişim yöntemleri ile paylaşabilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Tanışma, Stüdyo Oryantasyonu
2) Başlangıçlar I: Bedenime +Ek, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer I
3) Başlangıçlar I: Bedenime +Ek, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer II
4) Başlangıçlar I: Bedenime +Ek, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer III
5) Ara Jüri: Başlangıçlar I: Bedenime +Ek; Başlangıçlar II: Orman Maketi, Giriş ve Tartışma, Keşif Gezisi
6) Başlangıçlar II: Orman Maketi, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer I, Keşif Gezisi II
7) Başlangıçlar II: Orman Maketi, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer II
8) Ara Jüri: Başlangıçlar II: Orman Maketi
9) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Giriş ve Tartışma, Keşif Gezisi
10) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer I
11) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer II
12) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma, Seminer III
13) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Stüdyo içi Çalışma ve Tartışma
14) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Final Çalışmaları
15) Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme, Final Çalışmaları
16) Final Jüri: Başlangıçlar III: Varoluşsal Sadeleşme
Diğer Kaynaklar: Aladağ, D., Aslan E. (2021). Bir Yerin İzinde Pek Çok Yer. İstanbul: Manifold
Balmond, C. (2008). Element. UK, USA:Prestel Publishing.
Bjornerud, M. (2018). Timefulness: How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World. USA: Princeton University Press
Carroll, L. (2014). Alice in Wonderland. UK: Scholastic Ltd.
Colomina,B. et al. (2022). Radical Pedagogies. Cambridge, London: The MIT Press.
Darwin. C. (1998). The Origin of Species. USA: Wordsworth Editions.
Güner, I. (2019). Botanical Illustration from Life: A Visual Guide to Observing, Drawing and Painting Plants. UK: Search Press.
Haraway, D. (1976). Crystals, Fabrics, and Fields. New York: Yale University Press.
Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London & New York: Routledge.
Haraway, D. (2003). The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Haraway, D. (2007). When Species Meet. USA: University Of Minnesota Press.
Haskell, D.G. (2019). Saklı Orman: Bir Biyologun Güncesi. Ekofil Yayınları.
Hesse, H. (2018). Ağaçlar. İstanbul: Kolektif Kitap.
Hooks, B. (1993). Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom. Canada: Post Hypnotic Press Inc.
Klee, P. (1953). Pedagogical Sketchbook. New York: Frederick A. Praeger Publishers.
Le Breton, D. (2007). Yürümeye Övgü. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Leopold, A. (2020). A Sand County Almanac. USA: Oxford University Press.
Stein, M. et al. (2016). Blueprint for Counter Education. Los Angeles: Inventory Press.
Solnit, R. (2001). Wanderlust, A History of Walking. UK: Penguin Books.
Swift, J. (2003). Gulliver’s Travels. UK, USA: Penguin Classics.
Thoreau, D. (2019). Yürümek. İstanbul: Can Yayınları.
Verne, J. (2018). Dünyanın Merkezine Yolculuk. İstanbul: Kopernik Kitap.
Wulf, A. (2015). The Invention of Nature: Alexander von Humboldt's New World. USA: Penguin Random House.


Demirtaş, A. et al. (2021).Misanthropy: The Istanbul of the Eagle (kısa film)
Fricke, R. (2017). Baraka (film)
Geyrhalter, F. J. (2016). Homo Sapiens (belgesel)
Miyazeke, H. (1997). Prenses Mononeke (animasyon film)
Perrin, J. & Cluzaud J. (2001). Kuşlar Kanatlı Uygarlık (belgesel)
Ross, M. (2016). Captain Fantastic (film)
Schaffner, F.J. (1968), Planet of the Apes (film)
Schwartzberg, L. (2019). Fantastic Fungi (belgesel)
Tüydeş, A. (2019). Yaren (belgesel)
Yeksan, E. (2018). Yuva (film)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

1

2

1

2

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 11 % 40
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 154
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 11 80
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final) 5 55
Katılım 1 11
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 300
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 10