BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BGP 113
Ders İsmi: Veri Tabanları 1
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğretim Üyesi Begüm Al

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel veri tabanı kavramları, ilişkisel veri modeli, tablo veri yapısı, ilişkisel aritmetiksel işlemleri, temel SQL ve ileri SQL sorguları, ODBC, saklı prosedüre ve fonksiyonların programlanması, normalizasyon, trigger ve veritabanı uygulamaların geliştirilmesi konusunda yetkinlik kazandırma amaçlanmıştır.
Dersin Hedefi: Veri tabanı tasarımı yapabilme, ilişkisel veri modelini kullanabilme, sorgulama, SQL saklı prosedür, tetikleyici,view yazabilme becerilerini kazandırma hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler kod okuma yeterliliğine ve bir probleme yönelik çözümü MS SQL üzerinden gerçekleme yeteneğine sahip olabileceklerdir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Veri tabanlarına Giriş
2) İlişkisel Veri Modeli
3) Veri Tabanı Tasarımı
4) Veri Tanımlama ve Veri Güncelleme Dili
5) Sorgular
6) Alt sorgular ve Gruplama
7) Normalizasyon
8) Kısıtlar
9) View
10) Trigger
11) Saklı Prosedür
13) Veri Tabanı Programlama Uygulaması
14) Veri Tabanı Programlama Uygulaması
15) Veri Tabanı Programlama Uygulaması
16) Veri Tabanı Programlama Uygulaması
Diğer Kaynaklar: Çil İ., Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İstanbul Üniversitesi
Turan G., Veri Tabanlarına Giriş, İstanbul Üniversitesi
Özseven T.(2013), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 1, Ekin Basım Yayın
Özseven T.(2015), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2, Ekin Basım Yayın
Yarımağan Ü.(2010), Veri Tabanı Sistemleri, Akademi Yayıncılık

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 64 % 0
Laboratuar 16 % 0
Uygulama 16 % 0
Uygulama Sınavı 2 % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 8 % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası 1 % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 60
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 60

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 48
Laboratuvar 16 32
Uygulama 16 32
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 22
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 3 3
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 2 2
GENEL SINAV (Final) 1 11
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 151
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5