BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BGP 112
Ders İsmi: Yazılım Teknolojisine Giriş
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğretim Üyesi Begüm Al

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders kapsamında öğrencilerin veri tipleri, kontrol yapıları, döngüler, nesneler, diziler ve fonksiyonlar gibi temel konuları kavramaları ve algoritmik düşünme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Programlama dili C#'tır.
Dersin Hedefi: Temel programlama yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) C# programlama dili ile temel yazılım geliştirme süreçlerinin öğrenci tarafından kavranması ve uygulamalar ile pekiştirilmesi bu dersin kazanımlarıdır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Programlamaya Giriş
2) Algoritme Kavramı
3) Algortima Yaratma Teknikleri
4) C# Programlama Temelleri
5) Atama ve Input/Output Komutları
6) Kontrol deyimleri: if deyimi, if-else deyimi, switch deyimi
7) Döngü komutları I: While ve For döngüleri
8) Döngü komutları II: Do…While döngüler, Break ve Continue komutları
9) Diziler
10) Çok Boyutlu Diziler
11) Metodlar
12) Metodlar
13) Uygulama Dersi
14) Uygulama Dersi
15) Uygulama Dersi
16) Uygulama Dersi
Diğer Kaynaklar: Çölkesen R. (2002), Veri Yapıları ve Algoritmalar, Papatya Yayıncılık
Cormen T.(2016), Algoritmalara Giriş, Palme Yayıncılık
Sedgewick R. (2011), Algorithms, Addison-Wesley Educational Publishers Inc
Algan S. (2020), Her Yönüyle C# 7.0: % 100 Nesne Yönelimli Programlama Dili C# İçin Temel Kılavuz, Pusula Yayıncılık
Erdinç F., (2015), C# ile Nesne Tabanlı Programlama, Abaküs Kitap

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 64 % 0
Laboratuar 16 % 0
Uygulama 16 % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 8 % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme 8 % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası 1 % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 48
Laboratuvar 16 32
Uygulama 16 16
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 32
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 6 6
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 15 15
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 151
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5